Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

TytułTypRozmiarDodany przez
Statutpdf581.87 KBBarbara Martyniak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 22:28 Barbara Martyniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 marzec 2021 22:28 Barbara Martyniak Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 maj 2021 21:47 Barbara Martyniak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 15:06 Barbara Martyniak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 16 luty 2022 19:18 Barbara Martyniak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 02 marzec 2022 11:37 Barbara Martyniak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 29 styczeń 2023 01:39 Barbara Martyniak Porównaj