DYREKTOR : Barbara Martyniak

tel: 34 313 21 45

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie http://bip.miastomyszkow.pl/

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Statut placówki.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 22:33 Barbara Martyniak